U krijgt grip op het verzuim door het creëren van een win-win situatie voor zowel werknemer als werkgever. Een beleid vormen en uitdragen wil niet zeggen dat het vervolgens ‘makkelijk’ is. Bekijk  elke situatie afzonderlijk, schuif het niet af op ‘beleid en regelgeving’  maar wees een peoplemanager.

  • Denk win-win 
  • Zorg voor begrip, ruimte voor gesprek en openheid 
  • Hou de touwtjes in handen en grip op de zaak 

Het hebben van werk is één zo niet dé belangrijkste sociale zekerheid voor een werknemer.  Daarom is het uitermate belangrijk  voor een werknemer om zichzelf ook actief in te zetten tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid . De werknemer moet zich bewust zijn, van de wet- en regelgeving en welke gevolgen er zijn bij langdurig verzuim. Zo kunnen ze zich samen richten op de mogelijkheden in plaats van de ónmogelijkheden die wellicht ervaren worden.

Als Register casemanager ligt de focus met name op de schadelastbeheersing. Hoe kan een organisatie nu optimaal grip op het verzuim krijgen en gebruik maken van alle subsidie mogelijkheden die er zijn op het terrein van de Sociale Zekerheid? Hoe kan een organisatie inzichtelijk krijgen wat de financiële schadelast is op het moment dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt en na 2 jaar in de WIA terecht komt. Veel werkgevers zijn zich daar helaas nog onvoldoende van bewust

Juist de combinatie van het organisatiebelang en het werknemersbelang spreken mij erg aan. Hoe kunnen we nu het beste tot een win-win situatie komen.
Het is een enorme uitdaging om de complexe wet- en regelgeving zo praktisch mogelijk toe te passen met de verschillende disciplines waar je mee te maken hebt. En het is boeiend om te zien hoe het proces verloopt tussen werkgever en werknemer en alle andere professionals die erbij betrokken zijn.

Als register case en caremanager zie ik mezelf als de spil in het geheel, ik zorg ervoor dat het proces goed loopt, zowel op organisatie niveau als op individueel niveau. Het proces waar allerlei deskundigen bij betrokken zijn, zoals o.a. de werknemer, de leidinggevende, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige, de re-integratie specialisten, de interventie specialisten, het uwv, het pensioenfonds etc.

 

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO