Wat kan ik voor u betekenen. Uw grootste voordeel voor het inschakelen van SW Verzuimadvies is mijn volledige aandacht voor uw situatie. Ik richt mij op het verminderen van financiële schade voor uw organisatie dat ontstaat door ziekte en verzuim van uw werknemers. Daarnaast blijf ik oog houden voor het menselijke aspect en zorg voor een dialoog met uw werknemer. Ik werk secuur, correct, discreet en professioneel. Ik ben en blijf betrokken en integer. U schakelt mij in maar maakt tegelijk gebruik van mijn brede netwerk binnen deze materie. Ik hou persoonlijk contact met u en u kunt mij altijd rechtstreeks benaderen.

Waar kunt u mij zoal voor inzetten?

 • Verzuimanalyse van uw huidige verzuimbeleid
 • Professionalisering verzuimbegeleiding
 • Financiële analyse: geldstromen aangaande sociale zekerheid in kaart brengen
 • WGA / ZW onderzoek: controle van de WIA / ZW beslissingen en van de gedifferentieerde premie Whk
 • Adviseren mbt ERD WGA / ZW
 • Regierol: tussen de verschillende partijen die een rol spelen bij het verzuim, de regie nemen
 • Inzetten van andere professionals
 • WIA beoordelingen, deskundigheidsoordelen, herbeoordelingen aanvragen UWV
 • Bezwaar en Beroepsprocedures begeleiden
 • Loonsanctie proberen op te heffen
 • Kosten verzuim in kaart brengen
 • Complexe verzuimdossiers analyseren
 • Casemanagement verzuim
 • Modernisering Ziektewet / BeZaVa, wat betekent dat voor u?
 • Kennis van zowel arbeidsrecht als van het ambtenarenrecht

 

“Dit alles kan ik voor u betekenen… en méér! Kortom ik doe wat nodig is om u de touwtjes weer in handen te geven”.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO